Yleisurheiluharjoitusten ohjeistukset 1.6 alkaen

28.5.2020

1.6.2020 –
Aluehallintovirastojen määräysten mukaisesti alle 50 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat sallittuja 1.6. alkaen. Kokoontumisrajoitus on voimassa 30.6. asti ja tilanne arvioidaan uudelleen kesäkuun loppuun mennessä.

Harjoitustoiminnassa tulee ottaa huomioon seuraavat asiat
• Harjoitustoiminta toteutetaan huomioiden 50 henkilön kokoontumisrajoitus.
• Harjoitustoiminnassa toteutetaan seuraavia ohjeita:
o Osallistutaan vain täysin terveenä ja oireettomana harjoituksiin.
o Huolehditaan ennen harjoituksia käsien pesusta ja muusta
puhtaudesta. Käsihuuhdetta on suositeltavaa olla saatavilla
harjoituksen aikana. Vältetään kasvojen koskettelua.
o Jaetaan osallistujat pienryhmiin harjoitusten ajaksi.
o WC-tiloissa pestään kädet ennen ja jälkeen käyntiä. Ei käytetä
urheilukentän pukutiloja.
o Toimitaan pääasiassa ulkona. Hyödynnetään harjoituspaikkoja
monipuolisesti ja jaetaan ryhmät eri paikkoihin kentälle, maastoon ja
muihin sopiviin harjoituspaikkoihin. Huolehditaan välineiden desinfioinnista.
o Harjoitellaan samoissa ryhmissä saman ohjaajan tai valmentajan
johdolla. Vältetään lähikontakteja.
o Huomioidaan hygieniaohjeet (käsien pesu, yskiminen, niistäminen,
omat juomapullot ja pyyhkeet), etäisyydet ja omien välineiden käyttö.
o Kannustetaan ohjaajien ja valmentajien ohjeiden mukaisiin
omatoimiharjoituksiin yhteisten harjoitusten ulkopuolella.
o Huolehditaan harjoituksen jälkeisestä käsien pesusta.
o Kannetaan yhteisesti vastuu kaikkien turvallisuudesta.