Tähtiseura

Tähtiseura on Olympiakomitean, lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen uusi seurojen laatuohjelma.

Tähtimerkki on lupaus laadusta nykyisille ja uusille seuran jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja tukijoille.

Tähtimerkki on osoitus modernista, ketterästä ja inhimillisestä toimintatavasta, joka sopii kaikille liikkujille. Se vastaa erilaisten liikkujien tarpeisiin, mutta myös kehittyy heidän mukanaan.Voimistelu- ja tanssijaosto sai keväällä 2009 Nuoren Suomen Sinettiseura-laatutunnustuksen  lasten ja nuorten toiminnasta, muutaman vuosi myöhemmin jaostolle myönnettiin myös Suomen Voimisteluliiton aikuisliikunnan Priima-laatusertifikaatti. Vuonna 2018 nämä tunnukset poistuivat käytöstä ja nyt VoTa-jaosto on lasten ja nuorten, sekä aikuisten Tähtiseura.

Meillä laatu tarkoittaa:

 • Yhteisiä arvoja
 • Yhdessä mietittyjä eettisiä linjauksia
 • Sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin
 • Koulutettuja ohjaajia
 • Käytössämme on yhdessä laaditut ohjaajakäsikirja ja ongelmanratkaisupolku
 • Jokaisen ohjaajan kanssa solmitaan ohjaajasopimus
 • Vastuunjakamista vastuualueittain

TOIMINTAMME PERUSTA

VISIO

Voimistelun iloa kaikille kuntalaisille.

ARVOT

 • Liikunnan ilo
 • Kasvatuksellisuus
 • Vastuuta nuorille
 • Hyvä seurahenki

EETTISET LINJAUKSET

Seuran järjestämillä tunneilla ja seuratoiminnassa edistämme

 • Suvaitsevaisuutta
 • Tasapuolisuutta ja yhdenvertaisuutta
 • Aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamista
 • Annamme jokaiselle harrastajalle tehtäviä kykyjen ja toiveiden mukaan
 • Tuemme valmentajien koulutusmahdollisuuksia tasapuolisesti

URHEILUTOIMINNAN TAVOITTEET

Toiminta MäVi Voimistelu- ja tanssijaostossa edistää lasten ja nuorten kasvamista

 • Aktiiviseksi kansalaiseksi
 • Hyväksi ja liikunnasta nauttivaksi voimistelijaksi
 • Liikunnan ohjaajaksi

Lisäksi opetamme ja edistämme

 • Hyviä vuorovaikutustaitoja
 • Oman työn suunnittelua, toteutuksen seurantaa ja arviointia
 • Omista saavutuksista iloitsemista
 • Terveellisiä elämäntapoja