Lasten ja nuorten palautekysely

Numeroarvioinnit annetaan asteikolla 1-5 siten, että 1=täysin eri mieltä ja 5=täysin samaa mieltä.

Ohjaus ja valmennus

Harjoitukset

Liikuntatilat ja harjoitusolosuhteet

Viestintä, markkinointi ja laatuseuratoiminta

Minua kiinnostaisi nykyistä enemmän