Vastine Mäntyharju-Foorumilla käytyyn keskusteluun Mäntyharjun Virkistyksen taloudesta

8.10.2021

Seurassa lopettaneella salibandyjoukkueella ja salibandyjaostolla on ollut joukkueen varojen käytöstä eriävä näkemys. Tapauksessa on kyse lopettaneen joukkueen varojen ohjautumisesta. Asiaa on käsitelty ensin seuran salibandyjaostossa, jonka jälkeen seuran johtokuntaa pyydettiin käsittelemään ja ratkaisemaan asian. Johtokunta sai etukäteen tutustuttavakseen kummankin osapuolen selvitykset asiasta, joiden perusteella päätös tehtiin tuloverolakiin, salibandyjaoston toimintakäsikirjaan ja seuran talousohjesääntöön pohjaten. Aiheeseen liittyvä aineisto on tutustuttavissa seuran toimistolla.

Seurassa toimii itsenäisiä lajijaostoja, joilla on oma talous ja jotka määrittävät itse kausimaksujen suuruuden, sekä vastaavat jaostonsa varainhankinnasta. Jaostoilla, sekä joukkueilla on seuran kirjanpidossa omat kustannuspaikkansa, jonne kerätyt varat kohdistuvat suoraan. Myös jaostojen tai joukkueiden solmimien sponsorisopimusten tuotot ohjautuvat täysimääräisinä kyseessä olevalle jaostolle tai joukkueelle, ei koko seuralle, ellei kyseessä ole nimenomaan koko seuran kattava sopimus.

Joukkueen kausimaksuilla, sponsorituloilla ja talkootöillä keräämät varat ovat joukkueen käytössä sen toiminnan ajan. Toiminnan päätyttyä varoja ei voi enää käyttää yksittäisten henkilöiden hyväksi. Lopettaneelta joukkueelta keväällä 2020 kerätyt kausimaksut ovat koskettaneet koko kautta 2019-2020, joten näin ollen niitä ei ole kerätty perusteettomasti.

Joukkueen ollessa toiminnassa varat ovat olleet joukkueen käytettävissä, mutta toiminnan päättyessä varoja ei jaeta yksittäisten henkilöiden hyväksi. Joukkueen lopettaessa tilille jääneet varat jäävät jaostolle junioritoiminnan edistämiseen, yli jääneet varat eivät ohjaudu koko seuran kassaan. Näin on toimittu myös muiden seurassa lopettaneiden joukkueiden kanssa.


Tuloverolain (1535/92) 22 §:n mukaan liikunta- ja urheiluseuroja sekä niiden alueellisia ja valtakunnallisia järjestöjä voidaan pitää yleishyödyllisinä yhteisöinä. Yhdistysten on kuitenkin täytettävä seuraavat kolme kriteeriä. Yhteisö on yleishyödyllinen, jos se täyttää kaikki kolme kriteeriä.

1. Yleishyödyllisen yhteisön tulee toimia yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä.

2. Yleishyödyllisen yhteisön toiminta ei saa kohdistua rajoitettuihin henkilöpiireihin.

3. Yleishyödyllinen yhteisö ei saa tuottaa toiminnallaan siihen osallisille taloudellista etua osinkona, voitonosuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä


Mäntyharjun Virkistyksen johtokunnan puolesta,

Eveliina Hall, puheenjohtaja