Multisport MäVi -ohjaajakoulutuksen suoritti 6 ohjaajaa

20.4.2022

MäVille rakennettu koulutuskonsepti toimi 

Seuran sisäinen ohjaajakoulutus MultiSport Mävi toteutettiin lähes suunnitelman mukaisesti kevään koronatilanteesta huolimatta. 

Kokeilimme koulutusta, jossa ohjaamisen perustaitoja harjoiteltiin omassa seuraympäristössä. Koulutus sisälsi sekä itsenäistä oppimista että yhdessä oppimista kolmessa lähipäivässä.  Koulutukseen osallistui kuusi henkilöä, jotka ovat aloittaneet tai aloittelemassa ohjaajauraansa lentopallossa, monilajisissa, sekä voimistelu- ja tanssijaostossa.  Koulutuksen loppuunsuorittaminen onnistui yksilöllisesti. 

Lämpimät onnittelut!

Pia Kiviranta, monilajiset
Maarit Orava, Lentopallo
Emma Torniainen, Voimistelu ja tanssi
Kerttu Tuovinen, Voimistelu ja tanssi
Tiina Maczulskij, Voimistelu ja tanssi / cheerleading
Iina Maczulskij, Voimistelu ja tanssi

Hyvä kokonaisuus. Jatkoon!
Osallistujien palaute koulutuksesta oli erittäin postiivinen. Palautteessa arvioitiin koulutuksen rakennetta, sisältöä, materiaalia, ilmapiiriä, kouluttajien tukea osallistujille, opetusharjoitusten hyötyä ja osallistujien kiinnostusta koulutuksen eri vaiheissa. Koulutuksessa hyödynnettiin Olympiakomitean verkkokoulutuksia; Tervetuloa ohjaajaksi ja Vastuullinen valmentaminen ja suoritettiin Eslin Liiku Leikkien -koulutus (6 h). 

Kouluttajien näkemyksiä 
Kouluttajien Anna Parta ja Mervi Arsiola lähtökohtana oli rakentaa turvallinen ja oppimista tukeva ilmapiiri, ja palautteiden mukaan siinä onnistuttiin. 

Olympiakomitean valmiit verkkokoulutukset toimivat hyvin lähipäivissä. Parasta osallistujien mielestä oli keskustelut verkkokoulutuksen ohella. Sama ilmiö korostui välitehtävien harjoituksien osalta. Havannointi- ja opetusharjoitukset olivat palautteiden mukaan tarpeellisia ja kokemusten jakaminen harjoituksista koettiin myös hyvänä metodina. Liiku leikkien -koulutus ja ohjaajan opas täydensivät hyvin Olymiakomitean verkkokoulutuksen oppeja.  Lasten liike -vinkkivihkosta opittiin monia hauskoja leikkejä, joiden avulla harjoiteltiin monipuolisia liikkumisen taitoja.   Koulutuskonsepti toimi ja sytytti halun kehittää konseptia jatkoa varten. Uskomme, että seuran sisäinen koulutus edistää moniljaisen seuran toimintakulttuuria yhä yhteisöllisempään suuntaan. 

Mervi Arsiola,  koulutuksen hankevastaava