MultiSport MäVi

Mävissä starttasi syksyllä 2020 hanke nimeltä Multisport !

Multisport hankkeen tarkoitus on  tarjota  monipuolista liikuntaa lapsille ja nuorille kuin myös aikuisille ja senioreille.  Ryhmissä liikutaan monipuolisesti ja tutustutaan erilaisiin liikuntalajeihin. Ryhmien on tarkoitus toimia matalankynnyksen ryhminä johon jokaisen on mahdollista tulla mukaan. Tärkeintä tunneilla on  liikunnan tuoma ilo!

Mäntyharjun Virkistys on saanut Olympiakomitean myöntämän seuratuen, joka mahdollistaa hankkeen startin.  

MultiSport -hanke jatkuu  Mäntyharjun Virkistyksessä ajalla 30.8.2021-31.8.2022

Osa-aikaisena hanketyöntekijänä aloitti 30.8.2021 Mervi Arsiola.  Mervi toimii eri-ikäisten ryhmien liikunnanohjaajana maanantaisin ja tiistaisin. Toimenkuvaan sisältyy myös MultiSport -hankkeen suunnittelua ja koordinointia.  

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on liikunnallisen elämäntavan edistäminen ohjatun seuratoiminnan avulla.  

Tulevalla kaudella, syksy 2021- kevät 2022, panostetaan ohjaajien koulutukseen

Järjestämme vertaisohjaajakoulutusta seuran sisäisenä koulutuksena, edistämme ohjaajien pitkäjänteistä koulutussuunnittelua ja mahdollistamme hankkeen avulla osallistumisen osaamisen vahvistamiseen myös seuran ulkopuolisen koulutuksen avulla.  

Oppimisen iloa ohjaajakoulutuksessa 2022.

Toinen seuran sisäinen ohjaajakoulutus, Startti ohjaamiseen käynnistyi  loistavasti lauantaina 20.8. Kaikki kahdeksan osallistujaa olivat ilolla mukana oppimassa uutta!

Koulutukseen kuului Olympiakomitean Tervetuloa ohjaajaksi -verkkokoulutus, jonka jokainen oli suorittanut ennakkoon. Tehtävän pohjalta oli helppo käydä pari- ja ryhmäkeskustelut sekä kerrata ohjauksen perusteita liikuntaleikkien avulla. 

Monipuolisesti toteutetut liikuntaleikit opettavat hyvin liikkumisen perustaitoja, ryhmässä toimimista, välineiden käsittelyä ja ennen kaikkea liikkumisen riemua.  

Kouluttaja Anna Parta, Etelän Savon Liikunnasta johdatti taitavasti osallistujat innolla mukaan käytännönharjoituksiin ja harjoituksen jälkeen pohtimaan mitä opittiin. 

Seura oppimisympäristönä on oiva tilaisuus harjoitella ohjaamisen perusteita.

Koulutukseen sisältyy kaksi välitehtävää, joiden kautta osallistujat pääsevät havainnoimaan yhtä seuran harjoitusta ja suorittamaan opetusharjoituksen sovitussa ryhmässä.  Koulutuksen toisessa ja samalla viimeisessä lähipäivässä 24.9. puretaan kokemukset ja opit välitehtävistä, ja opitaan yhdessä lisää ohjaamisen perusteita liikkuen ja keskustellen.  

Koulutuskokonaisuuden jälkeen harjoittelu jatkuu apuohjaajana tai ohjaajaparina sovitussa ryhmässä.  Muutos liikkujasta liikuttajaksi on iso askel ja siksi on hyvä, että seurassa sitä voi harjoitella rauhassa vastuuohjaajan kanssa ja seuran tuella. Kodin merkitys nuoren ohjaajan tukena on merkittävä. Mielestäni on erittäin hyvä, jos vanhemmat osoittavat tarvittaessa tukensa ja kiinnostuksensa nuoren matkasta ohjaajaksi jo koulutuksen alkumetreillä.

Mervi Arsiola, seuran hanketyöntekijä 30.8.2021-31.8.2022


Seuran sisäinen ohjaajakoulutus, Startti ohjaamiseen alkaa 20.8.2022

Koulutuksen suunnitteluun ja kehittämiseen keskittyvä hankevuosi on loppusuoralla. On aika katsoa kuljettua matkaa ja tuloksia.

Perehtyminen monilajisen seuran toimintaan ja paikallisiin yhteistyökumppaneihin on onnistunut läpi hankevuoden ketterästi seuran kehittämispäällikkö Sari Karpin avustuksella. Mielestäni tärkein lähtökohta hanketavoitteiden saavuttamiselle on seuratyöntekijän ja -toimijoiden tuki. 

Toisena tekijänä nostan esiin kokeneen kouluttajaparini. Seuran sisäisen koulutuksen suunnittelu, testaus ja kehittäminen ei olisi onnistunut ilman hyvää yhteistyötä Etelä-Savon Liikunnan lasten ja nuorten liikunnankehittäjä Anna Parran kanssa. 

Kärkikolmikkoon yltää hyvät valmiit materiaalit ja koulutuspaketit sekä niiden hyödyntäminen koulutuksessa. Testasimme keväällä järjestetyssä seuran sisäisessä ohjaajakoulutuksessa, "MultiSport MäVi (20 h)" sekä Olympiakomitean verkkokoulutuksia, Tervetuloa ohjaajaksi ja vastuullinen valmentaja sekä Etelä-Savon Liikunnan (Eslin) Liiku Leikkien -koulutuspakettia. Koulutukset suoritettiin lähipäivissä keskustellen ja käytännönläheisesti. Palautteiden ja kokemuksemme perusteella valitsimme jatkoon Tervetuloa ohjaajaksi -verkkokoulutuksen, joka suoritetaan jatkossa ennakkotehtävänä. Lisäksi hyödynnämme uudessa Startti ohjaamiseen -koulutuksessa (12 h) kahta Eslin koulutusta, Lasten Liike ja Jonot matalaksi.

Seuran sisäisen ohjaajakoulutuksen avulla voimme tukea ohjaamisesta kiinnostuneiden nuorten tai aikuisten kouluttautumista apuohjaajiksi tutussa seuraympäristössä. Lisäksi haluamme edistää lajien välistä yhteistyötä ja vahvistaa entisestään monilajisen liikuntaseuran toimintaedellytyksiä Mäntyharjussa. 

Kiinnostaako sinua toiminta apuohjaajana Mäntyharjun Virkistyksen (MäVin) lasten liikuntaryhmissä? Soita tai lähetä viestiä, keskustellaan lisää!

MäVin hanketyöntekijä Mervi Arsiola, puh 0400 920 009 (ma-ti klo 12-15 31.8.2022 asti). 


MäVille rakennettu koulutuskonsepti toimi 

Seuran sisäinen ohjaajakoulutus MultiSport Mävi toteutettiin lähes suunnitelman mukaisesti kevään koronatilanteesta huolimatta. 

Kokeilimme koulutusta, jossa ohjaamisen perustaitoja harjoiteltiin omassa seuraympäristössä. Koulutus sisälsi sekä itsenäistä oppimista että yhdessä oppimista kolmessa lähipäivässä.  Koulutukseen osallistui kuusi henkilöä, jotka ovat aloittaneet tai aloittelemassa ohjaajauraansa lentopallossa, monilajisissa, sekä voimistelu- ja tanssijaostossa.  Koulutuksen loppuunsuorittaminen onnistui yksilöllisesti. 

Lämpimät onnittelut!

Pia Kiviranta, monilajiset
Maarit Orava, Lentopallo
Emma Torniainen, Voimistelu ja tanssi
Kerttu Tuovinen, Voimistelu ja tanssi
Tiina Maczulskij, Voimistelu ja tanssi / cheerleading
Iina Maczulskij, Voimistelu ja tanssi

Hyvä kokonaisuus. Jatkoon!
Osallistujien palaute koulutuksesta oli erittäin postiivinen. Palautteessa arvioitiin koulutuksen rakennetta, sisältöä, materiaalia, ilmapiiriä, kouluttajien tukea osallistujille, opetusharjoitusten hyötyä ja osallistujien kiinnostusta koulutuksen eri vaiheissa. Koulutuksessa hyödynnettiin Olympiakomitean verkkokoulutuksia; Tervetuloa ohjaajaksi ja Vastuullinen valmentaminen ja suoritettiin Eslin Liiku Leikkien -koulutus (6 h). 

Kouluttajien näkemyksiä 
Kouluttajien Anna Parta ja Mervi Arsiola lähtökohtana oli rakentaa turvallinen ja oppimista tukeva ilmapiiri, ja palautteiden mukaan siinä onnistuttiin. 

Olympiakomitean valmiit verkkokoulutukset toimivat hyvin lähipäivissä. Parasta osallistujien mielestä oli keskustelut verkkokoulutuksen ohella. Sama ilmiö korostui välitehtävien harjoituksien osalta. Havannointi- ja opetusharjoitukset olivat palautteiden mukaan tarpeellisia ja kokemusten jakaminen harjoituksista koettiin myös hyvänä metodina. Liiku leikkien -koulutus ja ohjaajan opas täydensivät hyvin Olymiakomitean verkkokoulutuksen oppeja.  Lasten liike -vinkkivihkosta opittiin monia hauskoja leikkejä, joiden avulla harjoiteltiin monipuolisia liikkumisen taitoja.   Koulutuskonsepti toimi ja sytytti halun kehittää konseptia jatkoa varten. Uskomme, että seuran sisäinen koulutus edistää moniljaisen seuran toimintakulttuuria yhä yhteisöllisempään suuntaan. 

Mervi Arsiola,  koulutuksen hankevastaava

Liikuntaseura - lukuisten mahdollisuuksien yhteisö

Meille seuratoiminnassa mukana oleville, seurassa liikkuminen on luontevaa. Minulle seurassa toimiminen on ollut luontevaa lapsuudesta asti. Lapsena ja nuorena nautin kavereiden kanssa yhdessä liikkumisesta, esiintymisestä ja reissuista. Ryhmäni ohjaaja oli esikuvani ja innoiti minut ohjaajapolulle. Toimin ohjaajana 30 vuotta ja siinä rinnalla vahvistin osaamistani niin voimistelun valmentajana kuin aikuisten ryhmäliikunnan ohjaajana. Toimin myös yleisseuran jaostossa ja lopuksi koko seuran puheenjohtajana. Kokemukseni seuratoiminnasta siivitti matkani töihin lajiliittoon kolmeksikymmeneksi vuodeksi. Yhteistyö eri puolella Suomea toimivien seurojen kanssa oli mielenkiintoista ja mukavaa. Pääsin näkemään uudesta näkökulmasta seuratoiminnan merkityksen seurassa toimiville ihmisille. Arvostus seurassa toimivia ihmisiä kohtaan lisääntyi entisestään ja sytytti kipinän paluusta seuraan liikkujaksi ja liikuttajaksi. Tätä kirjoittaessa olen toiminut seuran hanketyöntekijänä puoli vuotta. Hankkeen keskeisin tavoite on liikunnallisen elämäntavan edistäminen ohjatun seuratoiminnan avulla ja koulutus.

Seura on loistava oppimisympäristö!

Mäntyharjun Virkistys on valinnut toisen hankekauden päätavoitteeksi uusien ohjaajien kouluttamisen seuran sisäisen koulutuksen avulla. 

Uusi seuralle suunnittelemani ohjaajakoulutus - MultiSport MäVi käynnistyi helmikuussa yhteistyössä Etelä-Savon Liikunnan kanssa. Koulutuksessa on mukana kuusi osallistujaa, kolme nuorta ja kolme aikuista. Koulutus päättyy 20.3. palautteiden keräämiseen osallistujilta ja todistusten jakoon. Sen jälkeen on hyvä arvioida jatkoa kouluttajaparini Anna Parran ja MäVin seurajohdon kanssa

Mäntyharjun Virkistys on edelläkävijä seura monessa mielessä

Uudet kehittämisideat otetaan nopeasti kokeiluun ja nuorille annetaan heille sopivia vastuullisia tehtäviä. Yhteistyö kunnan ja paikkakunnan muiden järjestöjen kanssa on tiivistä ja tuloksekasta. Mäntyharjun monitoimihallin Kisalan perusparannus on loistava osoitus aktiivisen liikuntaseuran yhteistoiminnasta paikkakunnalla.

Mäntyharjun Virkistys - ovi auki hyvän mielen olohuoneeseen

Mäntyharjun Virkistys on monilajinen liikuntaseura, joka kutsuu jäsenekseen kaikki liikkumisesta kiinnostuneet. Tarjoamme jäsenille kunto- ja terveysliikuntaa, kilpailu- ja valmennustoimintaa, ohjausta ja koulutusta. Kuluva vuosi kuten kaksi edellistä ovat olleet haasteellisia meille kaikille. Vaikutukset seuran toimintaan ovat olleet mittavat. Harrastustoiminta on jouduttu keskeyttämään useaan otteeseen koronarajoitusten vuoksi. Korvaavaa ja terveysturvallista toimintaa on pystytty järjestämään jossakin määrin, mutta säännöllinen harrastustoiminta on kärsinyt. Tilanne on rasittanut myös seuran taloutta. Toivo paremmasta on pitänyt pintansa ja luottamus tulevaisuuteen elää vahvana. Mäntyharju tunnetaan valtakunnallisesti merkittävänä liikunta- ja urheilupaikkakuntana ja sen puolesta uskomme monien liputtavan vastaisuudessakin. Olemme kiitollisia jokaisesta uudesta kannattajajäsenestä, vapaaehtoisesta toimijasta, liikkujasta ja liikuttajasta sekä urheilijasta. Olet lämpimästi tervetullut mukaan liikuntaseuraamme - MäViin!

Kuulumisia MultiSport ohjaajakoulutuksen toisesta lähipäivästä

Koulutuksen toisessa lähipäivässä oli oppimista tukeva ilmapiiri.  Kaveria kannustettiin opetusharjoituksissa ja jokainen heittäytyi ilolla mukaan liikuntaleikkeihin.  Loppupalautteissa kiiteltiin paljon päivän  tätä osiota.

Päivän opettavaista ja myös mukavaa antia oli  kokemusten jakaminen havainnointiharjoituksista, jotka suoritettiin lähipäivien välitehtävänä. 

Seura oppimisympäristönä toimii hyvin jatksossakin, kun osallistujat jalkautuvat seuraavaksi lajiryhmiin suorittamaan avustamis- ja opetusharjoitukset.

Koulutus päättyy sunnuntaina 20.3. todistusten jakoon.  Sen jälkeen on hyvä arvioida jatkoja, mutta jo tässä vaiheessa on ihana todeta että koulutus on yllättänyt positiivisesti ja kiitos siitä kuuluu osallistujille!

Mervi Arsiola, koulutuksen vastuuhenkilö

Seuramme uusi ohjaajakoulutus - MultiSport MäVi käynnistyi mukavissa tunnelmissa 

Seura oppimisympäristönä tarjoaa loistavat mahdollisuudet oppia ohjauksen perustaitoja yhdessä  pohtien, havainnoiden ja ohjausta harjoitellen. Seitsemän henkilöä neljästä lajijaostosta ilmoittautui mukaan seuramme järjestämään maksuttomaan ohjaajakoulutukseen, joka toteutetaan 6.2.-20.3. 

Tunnelmat ensimmäisen lähipäivän jälkeen olivat huipussaan.  Osallistujat kiittelivät päivän päätteeksi ilmapiiriä.  Oppiminen oli hauskaa yhdessä!

Tästä on hyvä jatkaa välitehtävien parissa kohti seuraavaa lähipäivää. Me kouluttajat, Anna Parta Eslistä ja Mervi Arsiola MäVistä odotamme sitä innolla!

Koulutusmateriaalina liiku leikkien ohjaajan opas ja leikkivinkkivihko.

MultiSport MäVi -koulutus 

MäVin uusi seuran sisäinen ohjaajakoulutus MultiSport MäVi käynnistyy keväällä 2022. Kokeilemme koulutusta, jossa tutustutaan ohjaamiseen omassa seurassa.  

Tämän uuden seuraamme räätälöidyn koulutuksen avulla tarjoamme harrastajille ja urheilu-uran päättäneille tai liikkuvien lasten vanhemmille helpon mahdollisuuden oppia ohjaamisen perustaitoja .

Lähtökohtana on oma kiinnostus ja halu tutustua ohjaamiseen

Koulutus on suunnattu MäVin yli 13 -vuotiaille harrastajille ja urheilijoille, urheilu-uran päättäneille ja liikkuvien lasten vanhemmille. 

Koulutus on rakenteltaan monimuotoinen

Koulutus sisältää lähiopetusta kolmena suunnuntaina ja itsenäistä opiskelua tai parityöskentelyä koskien ohjausharjoituksia, ohjattujen tuntien seuraamista ja avustajana toimimista valituissa kohderyhmässä.  

Koulutus on ajalla 6.2.-20.3.2022. Koulutuksen kokonaiskesto on noin 30 tuntia. Kouluttajina toimivat Anna Parta ja Mervi Arsiola.

Koulutuksen hyödyt:

  • kehityt liikkujana ja liikuttajana kannustavassa ilmapiirissä
  • pääset seuraamaan opetusta, avustamaan ja harjoittelemaan ohjausta
  • saat ajatteluusi monipuolista näkökulmaa ja runsaasti käytännön vinkkejä 
  • opit ohjauksen perustaitoja

Tartu tilaisuuteen

Mukaan pääsee 10 henkilöä ja MäVi maksaa osallistumisesi. Ilmoittautuminen koulutukseen avautuu tammikuussa.


Me ollaan MäVi

Urheiluseura on upea yhteisö! Se kokoaa viikosta toiseen eri-ikäiset harrastajat yhteen liikkumaan. 

Vuoden pimein kuukausi, marraskuu, vierähti kuin huomaamatta kun MäVi tarjosi säännöllisen harrastustoiminnan lisäksi lukuisia liikuttavia tapahtumia. Tunnelma tapahtumissa on parhaimmillaan paikanpäällä koettuna. Onneksi olemme jälleen pystyneet pitämään live-tapahtumia, missä voi aistia liikunnan iloa ja riemua aidoimmillaan. Yleisön mukanaolo, kannustavat aplodit ja eläytyminen tunnelmaan innostavat urheilijat parhainpiin  suorituksiin. Tapahtumat tarjoavat myös loistavia mahdollisuuksia ohjaajille ja valmentajille oppia uutta.  Näissä tunnelmissa kohti joulukuun tapahtumia!

Tervetuloa nauttimaan urheilusta!

MäVi 100
Lasten voimistelun Stara-tapahtuma.

Hanketyöntekijän kuulumisia, 3.11.2021

Ilo liikkua yhdessä

Yhdessä liikkumisen ilo ravitsee meitä kuin hyvä ruoka. Tätä ravitsevaa energiaa olen saanut nauttia työssäni liikunnanohjaajana Mäntyharjun Virkistyksessä pari kuukautta. Olen päässyt liikuttamaan monen ikäisiä ihmisiä, isoja ja pieniä ryhmiä, tyttöjä ja poikia, miehiä ja naisia. Yhdessä liikkumisen ilo on näkynyt parhaiten aktiivisuudessa osallistua seuran tarjoamille tunneille päivästä ja illasta toiseen. Mäntyharjun Virkistyksen monipuolinen toiminta tarjoaa hyvät mahdollisuudet harrastaa liikuntaa yhdessä ja joissakin lajeissa myös mittelöidä osaamista kilpakentillä.

Mäntyharjun Virkistys valmistautuu suureen juhlaan

Seuran 100 -vuotisjuhlaa vietetään lauantaina 6.11. Kisalassa. Juhla kokoaa yhteen seuran eri lajien toimijat ja harrastajat, kuntalaiset ja yhteistyökumppanit sekä MäVin ystävät. Pääjuhla alkaa klo 14.00 Mäntyareenalla. Juhlassa nähdään lajien juhla, missä kaikki MäVin lajit pääsevät lavalle ja tuovat konkreettisesti näkyviin seuran monipuolisuuden ja liikunnan ilon. Juhlassa kuullaan puheita ja kiitetään pitkäaikaisia seuratoimijoita. Juhlan odotus tuntuu erityisen upealta, sillä koronavuosi siirsi juhlaamme viime vuodelta tähän hetkeen.

Virkeänä kohti talvea

Liikunta ja sosiaaliset kohtaamiset fyysisesti kasvotusten virkistävät mieltämme ja pitävät yllä hyvää fyysistä ja henkistä kuntoamme. Seuratoiminta tukee hyvin säännöllistä liikkumista. Lähtemisen kynnys madaltuu, kun omassa viikkokalenterissa on varattu aika liikuntaharrastukselle. Tuttu ryhmä ja liikuntaystävät tukevat hyvin liikkeelle lähtemistä. Yhdessä on kiva liikkua ja vaihtaa samalla kuulumisia. Lopuksi haluaisin rohkaista myös uusia liikkujia liittymään mukaan MäVin toimintaan. Me seuran kehittämispäällikön Sari Karpin kanssa autamme mielellään sopivan liikuntaryhmän löytämisessä. Voit olla meihin yhteydessä arkisin klo 9-16 puhelimitse tai tulla käymään seuran toimistolla Kisalassa tai lähettää sähköpostia toimisto@virkistys.fi.

Mervi Arsiola
MultiSport-hanke 30.8.2021–31.8.2022

MultiSport-hankkeen kuulumisia

Olen toiminut liikunnanohjaajana Mävin MultiSport-hankkeessa viisi viikkoa tätä kirjoittaessani. Työ urheiluseurassa on ollut mielenkiintoista ja mukavaa.

Mielenkiitoista työssä on on ollut uusiin ihmisiin tutustuminen,  koulutusten suunnittelu ja toteuttaminen. Syyskuussa järjestimme neljä koulutusta voimistelu- ja tanssijaoston ohjaajille.  Koulutuksissa tutustuimme lasten voimistelun linjauksiin, perusliikkeisiin ja arviointiin sekä Voimisteluliiton ohjaajakoulutuksiin. 

Mukavaa on ollut tehdä töitä seuran kehittämispäällikön Sari Karpin kanssa ja ohjata ryhmäliikuntatunteja.

Seura oppimisympäristönä

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on kehittää ohjaajien ja valmentajien koulutusta, jotta yhä useampi nuori innostuu täydentämään osaamistaan tai lähtee mukaan ohjaajapolulle.

Urheiluseura toimii loistavana ympäristönä oppia ja harjoitella uusia taitoja turvallisesti kokeneen ohjaajan tai valmentajan johdolla.

Alkusyksystä on järjestetty seuran sisäisiä koulutuksia ja aktivoitu ohjaajia osallistumaan sekä lajiliittojen että aluejärjestön, Etelä Savon Liikunnan järjestämiin koulutuksiin. Monia koulutuksia on toteutettu Mäntyharjussa, kun ulkopuolinen kouluttaja on saatu opettajaksi paikkakunnalle. Uuden Volttisalin käyttöönottokoulutus lokakuussa koskettaa seuravalmentajien lisäksi kunnan liikuntatoimea, opettajia ja muita yhdistyksiä, jotka tilaa käyttävät. Hyvä yhteistyö paikkakunnalla eri toimijoiden kesken on lisäarvo, joka koituu meidän kaikkien hyväksi. Viime vuosina olemme kehittyneet myös digitaalisissa taidoissa ja yhä useampi koulutus voidaan suorittaa netissä. Näissäkin tilanteissa olemme pohtineet ohjaajan kehittymistä ja tukemista sekä järjestäneet oppimista tukevaa seuran sisäistä koulutusta nettikoulutuksen lisänä.

Ensi keväänä käynnistämme uuden koulutusohjelman, jonka tavoitteena on houkutella uusia nuoria mukaan seuratoimintaan apuohjaajiksi tai -valmentajiksi. Koulutusohjelmaan mukaan tuleva nuori voi opiskella ja harjoitella ohjaajana toimimista jopa oman lajikiinnostuksensa mukaan. Mäntyharjun Virkistys on monilajinen seura ja haluamme hyödyntää tämän uudessa koulutuskonseptissa - MäViAkatemiassa. Opiskelu MäViAkatemiassa on monimuotoista, sisältäen sekä lähi- että etäopiskelua. Koulutuksen etuna on sekä ohjatun liikuntatunnin seuraaminen ja havainnointi että käytännön harjoittelun suorittaminen valitussa ryhmässä. Koulutusohjelma kestää 3-4 kuukautta ja kokonaistuntimäärä lähenee sataa. Koulutuksen voi hyvin suorittaa muun koulutyön ohessa. Tavoitteena on kouluttaa 10 uutta ohjaajaa. Seura tarjoaa työtä koulutuksen suorittaneille nuorille. Työ voi olla kausiluontoista esimerkiksi liikuntaleireillä tai pitkäkestoisempaa viikoittaista ohjaustyötä. 

Koulutus tuo laatua lasten liikuntaan

Laadukas lasten liikunta lähtee ilosta ja innostuksesta liikkua yhdessä.  On tärkeää, että ohjattu liikunta tukee lapsen kasvua ja kehitystä, harjoittelu on turvallista ja osallistavaa, ja että toimitaan hyvässä ilmapiirissä.  Me MäVissä haluamme tukea ihmisten liikunnallista elämäntapaa ohjatun seuratoiminnan avulla.


Mervi Arsiola
MultiSport-hanke

Uuden volttisalin parketti- ja tatamialue.
Volttisalin koulutus on 12.10. Volttisali otetaan käyttöön keskiviikkona 13.10.

 Lähde mukaan Parkour- ohjaajan introkoulutukseen!

Koulutuksessa tarkastellaan, miten koulun pihaa tai muita ympäristöjä voidaan hyödyntää parkourin ohjaamisessa sekä tutustutaan laajaan kirjoon erilaisia pelejä ja leikkejä. Toiminnallisessa koulutuksessa ei käydä läpi ohjaamisen perusasioita vaan keskitytään parkouriin lajina.

Koulutus on suunnattu liikunnanopettajille sekä valmentajille ja ohjaajille eri toimintaympäristöissä.

Kouluttajina toimivat Suomen Parkour ry:n kouluttajat.

Aika: la 15.5.2021 klo 10.00-16.00

Paikka: Mäntyharju

Hinta: 70€ / hlö. Osallistujat saavat diplomin LIAM-koulutuksen käynnistä. Koulutus on osa Multisport-hanketta jonka kautta Mävin ohjaajat koulutetaan.

Ilmoittaudu mukaan 5.5.2021 mennessä. Koulutukseen voidaan ottaa max. 15 osallistujaa.
👇
https://www.esliikunta.fi/koulu-ja-opiskeluvuosien-liikunta/koulutus/ilmoittaudu-koulutukseen/

LIAM-koulutus on introkoulutus lajin pariin eikä se tähtää säännöllisen parkour-ohjauksen toteutukseen. Liikunnan aluejärjestöt toteuttavat koulutuksen yhteistyössä Suomen Parkour ry:n kanssa.

Lisätietoja: Anna Parta 044 3410077