MultiSport MäVi

MultiSport -hanke jatkuu  Mäntyharjun Virkistyksessä ajalla 30.8.2021-31.8.2022

Osa-aikaisena hanketyöntekijänä aloitti 30.8.2021 Mervi Arsiola.  Mervi toimii eri-ikäisten ryhmien liikunnanohjaajana maanantaisin ja tiistaisin. Toimenkuvaan sisältyy myös MultiSport -hankkeen suunnittelua ja koordinointia.  

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on liikunnallisen elämäntavan edistäminen ohjatun seuratoiminnan avulla.  

Tulevalla kaudella, syksy 2021- kevät 2022, panostetaan ohjaajien koulutukseen

Järjestämme vertaisohjaajakoulutusta seuran sisäisenä koulutuksena, edistämme ohjaajien pitkäjänteistä koulutussuunnittelua ja mahdollistamme hankkeen avulla osallistumisen osaamisen vahvistamiseen myös seuran ulkopuolisen koulutuksen avulla.  

MultiSport-hankkeen kuulumisia

Olen toiminut liikunnanohjaajana Mävin MultiSport-hankkeessa viisi viikkoa tätä kirjoittaessani. Työ urheiluseurassa on ollut mielenkiintoista ja mukavaa.

Mielenkiitoista työssä on on ollut uusiin ihmisiin tutustuminen,  koulutusten suunnittelu ja toteuttaminen. Syyskuussa järjestimme neljä koulutusta voimistelu- ja tanssijaoston ohjaajille.  Koulutuksissa tutustuimme lasten voimistelun linjauksiin, perusliikkeisiin ja arviointiin sekä Voimisteluliiton ohjaajakoulutuksiin. 

Mukavaa on ollut tehdä töitä seuran kehittämispäällikön Sari Karpin kanssa ja ohjata ryhmäliikuntatunteja.

Seura oppimisympäristönä

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on kehittää ohjaajien ja valmentajien koulutusta, jotta yhä useampi nuori innostuu täydentämään osaamistaan tai lähtee mukaan ohjaajapolulle.

Urheiluseura toimii loistavana ympäristönä oppia ja harjoitella uusia taitoja turvallisesti kokeneen ohjaajan tai valmentajan johdolla.

Alkusyksystä on järjestetty seuran sisäisiä koulutuksia ja aktivoitu ohjaajia osallistumaan sekä lajiliittojen että aluejärjestön, Etelä Savon Liikunnan järjestämiin koulutuksiin. Monia koulutuksia on toteutettu Mäntyharjussa, kun ulkopuolinen kouluttaja on saatu opettajaksi paikkakunnalle. Uuden Volttisalin käyttöönottokoulutus lokakuussa koskettaa seuravalmentajien lisäksi kunnan liikuntatoimea, opettajia ja muita yhdistyksiä, jotka tilaa käyttävät. Hyvä yhteistyö paikkakunnalla eri toimijoiden kesken on lisäarvo, joka koituu meidän kaikkien hyväksi. Viime vuosina olemme kehittyneet myös digitaalisissa taidoissa ja yhä useampi koulutus voidaan suorittaa netissä. Näissäkin tilanteissa olemme pohtineet ohjaajan kehittymistä ja tukemista sekä järjestäneet oppimista tukevaa seuran sisäistä koulutusta nettikoulutuksen lisänä.

Ensi keväänä käynnistämme uuden koulutusohjelman, jonka tavoitteena on houkutella uusia nuoria mukaan seuratoimintaan apuohjaajiksi tai -valmentajiksi. Koulutusohjelmaan mukaan tuleva nuori voi opiskella ja harjoitella ohjaajana toimimista jopa oman lajikiinnostuksensa mukaan. Mäntyharjun Virkistys on monilajinen seura ja haluamme hyödyntää tämän uudessa koulutuskonseptissa - MäViAkatemiassa. Opiskelu MäViAkatemiassa on monimuotoista, sisältäen sekä lähi- että etäopiskelua. Koulutuksen etuna on sekä ohjatun liikuntatunnin seuraaminen ja havainnointi että käytännön harjoittelun suorittaminen valitussa ryhmässä. Koulutusohjelma kestää 3-4 kuukautta ja kokonaistuntimäärä lähenee sataa. Koulutuksen voi hyvin suorittaa muun koulutyön ohessa. Tavoitteena on kouluttaa 10 uutta ohjaajaa. Seura tarjoaa työtä koulutuksen suorittaneille nuorille. Työ voi olla kausiluontoista esimerkiksi liikuntaleireillä tai pitkäkestoisempaa viikoittaista ohjaustyötä. 

Koulutus tuo laatua lasten liikuntaan

Laadukas lasten liikunta lähtee ilosta ja innostuksesta liikkua yhdessä.  On tärkeää, että ohjattu liikunta tukee lapsen kasvua ja kehitystä, harjoittelu on turvallista ja osallistavaa, ja että toimitaan hyvässä ilmapiirissä.  Me MäVissä haluamme tukea ihmisten liikunnallista elämäntapaa ohjatun seuratoiminnan avulla.


Mervi Arsiola
MultiSport-hanke

Uuden volttisalin parketti- ja tatamialue.
Volttisalin koulutus on 12.10. Volttisali otetaan käyttöön keskiviikkona 13.10.