MultiSport MäVi

MultiSport -hanke jatkuu  Mäntyharjun Virkistyksessä ajalla 30.8.2021-31.8.2022

Osa-aikaisena hanketyöntekijänä aloitti 30.8.2021 Mervi Arsiola.  Mervi toimii eri-ikäisten ryhmien liikunnanohjaajana maanantaisin ja tiistaisin. Toimenkuvaan sisältyy myös MultiSport -hankkeen suunnittelua ja koordinointia.  

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on liikunnallisen elämäntavan edistäminen ohjatun seuratoiminnan avulla.  

Tulevalla kaudella, syksy 2021- kevät 2022, panostetaan ohjaajien koulutukseen

Järjestämme vertaisohjaajakoulutusta seuran sisäisenä koulutuksena, edistämme ohjaajien pitkäjänteistä koulutussuunnittelua ja mahdollistamme hankkeen avulla osallistumisen osaamisen vahvistamiseen myös seuran ulkopuolisen koulutuksen avulla.  

MultiSport MäVi -koulutus 

MäVin uusi seuran sisäinen ohjaajakoulutus MultiSport MäVi käynnistyy keväällä 2022. Kokeilemme koulutusta, jossa tutustutaan ohjaamiseen omassa seurassa.  

Tämän uuden seuraamme räätälöidyn koulutuksen avulla tarjoamme harrastajille ja urheilu-uran päättäneille tai liikkuvien lasten vanhemmille helpon mahdollisuuden oppia ohjaamisen perustaitoja .

Lähtökohtana on oma kiinnostus ja halu tutustua ohjaamiseen

Koulutus on suunnattu MäVin yli 13 -vuotiaille harrastajille ja urheilijoille, urheilu-uran päättäneille ja liikkuvien lasten vanhemmille. 

Koulutus on rakenteltaan monimuotoinen

Koulutus sisältää lähiopetusta kolmena suunnuntaina ja itsenäistä opiskelua tai parityöskentelyä koskien ohjausharjoituksia, ohjattujen tuntien seuraamista ja avustajana toimimista valituissa kohderyhmässä.  

Koulutus on ajalla 6.2.-20.3.2022. Koulutuksen kokonaiskesto on noin 30 tuntia. Kouluttajina toimivat Anna Parta ja Mervi Arsiola.

Koulutuksen hyödyt:

  • kehityt liikkujana ja liikuttajana kannustavassa ilmapiirissä
  • pääset seuraamaan opetusta, avustamaan ja harjoittelemaan ohjausta
  • saat ajatteluusi monipuolista näkökulmaa ja runsaasti käytännön vinkkejä 
  • opit ohjauksen perustaitoja

Tartu tilaisuuteen

Mukaan pääsee 10 henkilöä ja MäVi maksaa osallistumisesi. Ilmoittautuminen koulutukseen avautuu tammikuussa.


Me ollaan MäVi

Urheiluseura on upea yhteisö! Se kokoaa viikosta toiseen eri-ikäiset harrastajat yhteen liikkumaan. 

Vuoden pimein kuukausi, marraskuu, vierähti kuin huomaamatta kun MäVi tarjosi säännöllisen harrastustoiminnan lisäksi lukuisia liikuttavia tapahtumia. Tunnelma tapahtumissa on parhaimmillaan paikanpäällä koettuna. Onneksi olemme jälleen pystyneet pitämään live-tapahtumia, missä voi aistia liikunnan iloa ja riemua aidoimmillaan. Yleisön mukanaolo, kannustavat aplodit ja eläytyminen tunnelmaan innostavat urheilijat parhainpiin  suorituksiin. Tapahtumat tarjoavat myös loistavia mahdollisuuksia ohjaajille ja valmentajille oppia uutta.  Näissä tunnelmissa kohti joulukuun tapahtumia!

Tervetuloa nauttimaan urheilusta!

MäVi 100
Lasten voimistelun Stara-tapahtuma.

Hanketyöntekijän kuulumisia, 3.11.2021

Ilo liikkua yhdessä

Yhdessä liikkumisen ilo ravitsee meitä kuin hyvä ruoka. Tätä ravitsevaa energiaa olen saanut nauttia työssäni liikunnanohjaajana Mäntyharjun Virkistyksessä pari kuukautta. Olen päässyt liikuttamaan monen ikäisiä ihmisiä, isoja ja pieniä ryhmiä, tyttöjä ja poikia, miehiä ja naisia. Yhdessä liikkumisen ilo on näkynyt parhaiten aktiivisuudessa osallistua seuran tarjoamille tunneille päivästä ja illasta toiseen. Mäntyharjun Virkistyksen monipuolinen toiminta tarjoaa hyvät mahdollisuudet harrastaa liikuntaa yhdessä ja joissakin lajeissa myös mittelöidä osaamista kilpakentillä.

Mäntyharjun Virkistys valmistautuu suureen juhlaan

Seuran 100 -vuotisjuhlaa vietetään lauantaina 6.11. Kisalassa. Juhla kokoaa yhteen seuran eri lajien toimijat ja harrastajat, kuntalaiset ja yhteistyökumppanit sekä MäVin ystävät. Pääjuhla alkaa klo 14.00 Mäntyareenalla. Juhlassa nähdään lajien juhla, missä kaikki MäVin lajit pääsevät lavalle ja tuovat konkreettisesti näkyviin seuran monipuolisuuden ja liikunnan ilon. Juhlassa kuullaan puheita ja kiitetään pitkäaikaisia seuratoimijoita. Juhlan odotus tuntuu erityisen upealta, sillä koronavuosi siirsi juhlaamme viime vuodelta tähän hetkeen.

Virkeänä kohti talvea

Liikunta ja sosiaaliset kohtaamiset fyysisesti kasvotusten virkistävät mieltämme ja pitävät yllä hyvää fyysistä ja henkistä kuntoamme. Seuratoiminta tukee hyvin säännöllistä liikkumista. Lähtemisen kynnys madaltuu, kun omassa viikkokalenterissa on varattu aika liikuntaharrastukselle. Tuttu ryhmä ja liikuntaystävät tukevat hyvin liikkeelle lähtemistä. Yhdessä on kiva liikkua ja vaihtaa samalla kuulumisia. Lopuksi haluaisin rohkaista myös uusia liikkujia liittymään mukaan MäVin toimintaan. Me seuran kehittämispäällikön Sari Karpin kanssa autamme mielellään sopivan liikuntaryhmän löytämisessä. Voit olla meihin yhteydessä arkisin klo 9-16 puhelimitse tai tulla käymään seuran toimistolla Kisalassa tai lähettää sähköpostia toimisto@virkistys.fi.

Mervi Arsiola
MultiSport-hanke 30.8.2021–31.8.2022

MultiSport-hankkeen kuulumisia

Olen toiminut liikunnanohjaajana Mävin MultiSport-hankkeessa viisi viikkoa tätä kirjoittaessani. Työ urheiluseurassa on ollut mielenkiintoista ja mukavaa.

Mielenkiitoista työssä on on ollut uusiin ihmisiin tutustuminen,  koulutusten suunnittelu ja toteuttaminen. Syyskuussa järjestimme neljä koulutusta voimistelu- ja tanssijaoston ohjaajille.  Koulutuksissa tutustuimme lasten voimistelun linjauksiin, perusliikkeisiin ja arviointiin sekä Voimisteluliiton ohjaajakoulutuksiin. 

Mukavaa on ollut tehdä töitä seuran kehittämispäällikön Sari Karpin kanssa ja ohjata ryhmäliikuntatunteja.

Seura oppimisympäristönä

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on kehittää ohjaajien ja valmentajien koulutusta, jotta yhä useampi nuori innostuu täydentämään osaamistaan tai lähtee mukaan ohjaajapolulle.

Urheiluseura toimii loistavana ympäristönä oppia ja harjoitella uusia taitoja turvallisesti kokeneen ohjaajan tai valmentajan johdolla.

Alkusyksystä on järjestetty seuran sisäisiä koulutuksia ja aktivoitu ohjaajia osallistumaan sekä lajiliittojen että aluejärjestön, Etelä Savon Liikunnan järjestämiin koulutuksiin. Monia koulutuksia on toteutettu Mäntyharjussa, kun ulkopuolinen kouluttaja on saatu opettajaksi paikkakunnalle. Uuden Volttisalin käyttöönottokoulutus lokakuussa koskettaa seuravalmentajien lisäksi kunnan liikuntatoimea, opettajia ja muita yhdistyksiä, jotka tilaa käyttävät. Hyvä yhteistyö paikkakunnalla eri toimijoiden kesken on lisäarvo, joka koituu meidän kaikkien hyväksi. Viime vuosina olemme kehittyneet myös digitaalisissa taidoissa ja yhä useampi koulutus voidaan suorittaa netissä. Näissäkin tilanteissa olemme pohtineet ohjaajan kehittymistä ja tukemista sekä järjestäneet oppimista tukevaa seuran sisäistä koulutusta nettikoulutuksen lisänä.

Ensi keväänä käynnistämme uuden koulutusohjelman, jonka tavoitteena on houkutella uusia nuoria mukaan seuratoimintaan apuohjaajiksi tai -valmentajiksi. Koulutusohjelmaan mukaan tuleva nuori voi opiskella ja harjoitella ohjaajana toimimista jopa oman lajikiinnostuksensa mukaan. Mäntyharjun Virkistys on monilajinen seura ja haluamme hyödyntää tämän uudessa koulutuskonseptissa - MäViAkatemiassa. Opiskelu MäViAkatemiassa on monimuotoista, sisältäen sekä lähi- että etäopiskelua. Koulutuksen etuna on sekä ohjatun liikuntatunnin seuraaminen ja havainnointi että käytännön harjoittelun suorittaminen valitussa ryhmässä. Koulutusohjelma kestää 3-4 kuukautta ja kokonaistuntimäärä lähenee sataa. Koulutuksen voi hyvin suorittaa muun koulutyön ohessa. Tavoitteena on kouluttaa 10 uutta ohjaajaa. Seura tarjoaa työtä koulutuksen suorittaneille nuorille. Työ voi olla kausiluontoista esimerkiksi liikuntaleireillä tai pitkäkestoisempaa viikoittaista ohjaustyötä. 

Koulutus tuo laatua lasten liikuntaan

Laadukas lasten liikunta lähtee ilosta ja innostuksesta liikkua yhdessä.  On tärkeää, että ohjattu liikunta tukee lapsen kasvua ja kehitystä, harjoittelu on turvallista ja osallistavaa, ja että toimitaan hyvässä ilmapiirissä.  Me MäVissä haluamme tukea ihmisten liikunnallista elämäntapaa ohjatun seuratoiminnan avulla.


Mervi Arsiola
MultiSport-hanke