Liikkari 3-6v

 

Liikuntaleikkikoulu

Liikuntaleikkikoulu on tarkoitettu 3-6 -vuotiaille lapsille. Kerho kestää kaksi kautta: talvikausi syyskuu-joulukuu ja kesäkausi tammikuu-toukokuu. Kerhoa pidetään kerran viikossa 45 minuuttia kerrallaan. Kerhossa on 3-4 -vuotiaille ja  5-6 -vuotiaille omat ryhmät, joissa he liikkuvat monipuolisesti eri perusliikuntamuotoja kokeillen.

Liikkarissa aikuiset liikkuvat lasten kanssa kerran kuukaudessa pidettävillä yhteistunneilla. Lisäksi lapset saavat kotiin vietäväksi tehtäväkirjan, jonka temppuja voi sitten kotona harjoitella.

 

Liikuntaleikkikoulun syyskausi alkaa 2.9.2019.

Missä?

Maanantaisin Kisalassa

klo 17.10 - 17.55

Liikkari 2015-2016 synt.

Liikkari 2014-2013 synt.

 

Mitä maksaa?

Uudet harrastajat: 60 €/syyskausi 2019 ja 60€/kevätkausi 2020 

Liikkarista tai monilajisesta tai yu-koulusta keväältä/kesältä jatkavat: 45€/syyskausi ja 60€ / kevätkausi 

Lisäksi perimme kalenterivuosittain Virkistyksen jäsenmaksun (vuosi 2019 10€)

 

Maksu sisältää:

 • vakuutuksen / urheiluliiton lisenssin
 • Temppuvihkon
 • koulutetut liikuntaleikkikouluohjaajat

 

Tavoitteet

Liikuntaleikkikoulu on suunniteltu lapsen omista lähtökohdista. Sen tarkoituksena on tukea lapsen monipuolista kehittymistä niin liikunnan, tunne-elämän kuin sosiaalisuudenkin alueella. Liikunta on väline lapsen kasvun tukemisessa! Liikuntaleikkikoulu tarjoaa lapselle kehittäviä elämyksiä ja liikunnan iloa.

Liikuntaleikikoulussa lapsi oppii:

 • tuntemaan kehonsa osat ja niiden toiminnot
 • liikkumaan monipuolisesti
 • kehon ja liikkeen avulla käsitteitä
 • ratkaisemaan annettuja liiketehtäviä ja ongelmia sekä pystyy omaperäisiin ratkaisuihin
 • ilmaisemaan ja hallitsemaan tunteensa
 • tekemään yhdessä, auttamaan, luottamaan ja pitämään puolensa ryhmässä 

Liikuntaleikkikoulussa jokainen kokee onnistumisen elämyksiä!

Toimintamalli

Liikuntaleikkikoulu kokoontuu kerran viikossa kahdessa eri ryhmässä (3-4 v ja 5-6 v). Kerran kuukaudessa pidetään perheliikuntatunti, jolle myös aikuiset osallistuvat. Lapset saavat myös tehtävävihkon, joka sisältää liikunnallisia kotitehtäviä. Liikuntaleikkikoululle asetetut tavoitteet ja monipuolisuus toteutetaan neljän tunnin jaksoissa. On palloilu-, temppuilu-, perusliikejaksoja niin, että kaikkia tärkeitä perusliikkeitä (esim. juokseminen , hyppääminen, pyöriminen jne.) tulee harjoiteltua

Yhden tunnin rakenne:

1. Alkutoimet

 • tervehtiminen
 • ryhmän haltuunotto
 • jokaisen huomiointi, kontakti, kosketus
 • tutuiksi tuleminen, nimet
 • tehtäväkorttien jako (jos käytetään tunnin aikana)

2. Energian purku

 • höyryt ulos tehokkaalla liikkeellä

3. Kehontuntemus

 • kehon osat ja toiminnot

4. Perusliikkeet

 • perusliikkeiden harjoittelu
 • muuntelut: suunta, tila, voima, aika
 • välineet, radat, leikit...

5. Suhde pariin/ryhmään

 • pareittain toimiminen
 • pienryhmässä toimiminen
 • koko ryhmän yhteistoiminta

6. Rentoutuminen

 • rauhoittuminen
 • rentoutuminen yksin tai parin kanssa
 • toisen rentouttaminen

7. Lopputoimet

 • kertaus, mitä tehtiin
 • tehtävien jako (jos ei jaettu alussa)
 • seuraavan kerran info