Liikkari 3-6v


Liikuntaleikkikoulun syyskausi alkaa ma 5.9.2022!

Syyskausi 5.9.-12.12.2022

Kevätkausi alkaa 9.1.2023


Missä?

Maanantaisin Mäntyareenalla/ulkona

klo 17.10 - 17.55

Liikkari 2016-2017 synt. (1 vapaa paikka)

Liikkari 2018-2019 synt. Avoimia paikkoja voi tiedustella ohjaajilta.


Mitä maksaa?

30 €/syyskausi 2022 ja 30€/kevätkausi 2023 

Lisäksi perimme kalenterivuosittain Virkistyksen jäsenmaksun, joka on vuonna 2022  15€.

Maksu sisältää:

 • ohjatun toiminnan
 • Temppuvihkon
 • koulutetut liikuntaleikkikouluohjaajat

Osallistujien tulee itse hankkia Sporttiturva-vakuutuksen sisältävä Yleisurheilulisenssi (10 €) Suomisport-palvelun kautta. Voit ostaa lisenssin 1.10.2022 alkaen. Vanha vakuutus on voimassa on 30.9.2022 asti.


Värikäs teksti liikuntaleikkikoulu.

Tavoitteet

Liikuntaleikkikoulu on suunniteltu lapsen omista lähtökohdista. Sen tarkoituksena on tukea lapsen monipuolista kehittymistä niin liikunnan, tunne-elämän kuin sosiaalisuudenkin alueella. Liikunta on väline lapsen kasvun tukemisessa! Liikuntaleikkikoulu tarjoaa lapselle kehittäviä elämyksiä ja liikunnan iloa.

Liikuntaleikikoulussa lapsi oppii:

 • tuntemaan kehonsa osat ja niiden toiminnot
 • liikkumaan monipuolisesti
 • kehon ja liikkeen avulla käsitteitä
 • ratkaisemaan annettuja liiketehtäviä ja ongelmia sekä pystyy omaperäisiin ratkaisuihin
 • ilmaisemaan ja hallitsemaan tunteensa
 • tekemään yhdessä, auttamaan, luottamaan ja pitämään puolensa ryhmässä 

Liikuntaleikkikoulussa jokainen kokee onnistumisen elämyksiä!

Toimintamalli

Liikuntaleikkikoulu kokoontuu kerran viikossa kahdessa eri ryhmässä (3-4 v ja 5-6 v). Kerran kuukaudessa pidetään perheliikuntatunti, jolle myös aikuiset osallistuvat. Lapset saavat myös tehtävävihkon, joka sisältää liikunnallisia kotitehtäviä. Liikuntaleikkikoululle asetetut tavoitteet ja monipuolisuus toteutetaan neljän tunnin jaksoissa. On palloilu-, temppuilu-, perusliikejaksoja niin, että kaikkia tärkeitä perusliikkeitä (esim. juokseminen , hyppääminen, pyöriminen jne.) tulee harjoiteltua.

Toimintaperiaate: liikuntatunti kerran viikossa, perheliikuntatunnit kerran kuukaudessa, liikunnalliset kotitehtävät, tukee liikunnan perustaitojen kehittymistä ennen lajitaitoja, koulutetut aikuiset ohjaajat."

Yhden tunnin rakenne:

1. Alkutoimet

 • tervehtiminen
 • ryhmän haltuunotto
 • jokaisen huomiointi, kontakti, kosketus
 • tutuiksi tuleminen, nimet
 • tehtäväkorttien jako (jos käytetään tunnin aikana)

2. Energian purku

 • höyryt ulos tehokkaalla liikkeellä

3. Kehontuntemus

 • kehon osat ja toiminnot

4. Perusliikkeet

 • perusliikkeiden harjoittelu
 • muuntelut: suunta, tila, voima, aika
 • välineet, radat, leikit...

5. Suhde pariin/ryhmään

 • pareittain toimiminen
 • pienryhmässä toimiminen
 • koko ryhmän yhteistoiminta

6. Rentoutuminen

 • rauhoittuminen
 • rentoutuminen yksin tai parin kanssa
 • toisen rentouttaminen

7. Lopputoimet

 • kertaus, mitä tehtiin
 • tehtävien jako (jos ei jaettu alussa)
 • seuraavan kerran info