Strategiatyö

Strategiatyö

 

Visio

VALTAKUNNALLISESTI TUNNETTU SÄPÄKKÄ ETELÄSAVOLAINEN LIIKUNNAN LAATUSEURA - OVI AUKI HYVÄN MIELEN OLOHUONEESEEN.

 

Toiminta-ajatus

Luomme innostavia ja monipuolisia liikuntamahdollisuuksia harrastajille ja kilpaurheilijoille.

 

Arvot

Suvaitsevaisuus

Innovatiivisuus

Säpäkkyys

Urheilullisuus

 

Seuran lajeina ovat hiihto- ja ampumaurheilu, lentopallo, pesäpallo, salibandy, yleisurheilu, voimistelu ja tanssi sekä monilajiset liikuntakerhot yhteistyössä muiden urheiluseurojen kanssa

 

Strateginen suunnitelma vuosille 2012-2015

1. Me-henki ja liikunnan ilo huokuvat seurassamme

 • Yhteisiin purjeisiin puhaltaminen
 • Yhteisen ajan varaaminen (yhteiset illanvietot ym.)
 • Hyvän mielen työt
 • Yhteisöllisyys, "laaja sydän"
 • Toiminnan avoimuus

2. Monipuolinen ja riittävä liikunta

 • Seura on yksi lenkki vahvistamassa riittävän liikuntamäärän toteutumista kodin ja koulun ohessa
 • Ryhmissä harjoitellaan monipuolisesti kaikkia fyysisiä ominaisuuksia, motorisia taitoja ja lajitaitoja

3. Kilpailutoiminnan tukeminen ja kehittäminen

 • Kilpailutoiminnan kasvattaminen
 • Olosuhteet

4. Koulutus

 • Ohjataan toimijoita lajiliittojen ja aluejärjestöjen koulutuksiin
 • Kannustetaan kouluttautumaan tuomareiksi ja toimijoiksi
 • Viestitään ajankohtaisista asioista vanhemmille 

5.Tiedottaminen

 • Jäsenrekisterin ylläpitäminen
 • Ajantasaiset nettisivut (johtokunnan kokoukset ajankohtaisiin)
 • Säännölliset jäsentiedotteet sähköpostitse ja nettisivuilla
 • Uudet tiedottamisen kanavat

6. Hyvän seuran toimintaperiaatteet

 • Korostamme pelisääntöjä johtokunnassa, jaostoissa, joukkueissa ja ryhmissä
 • Talouden pitäminen vakaana

Hallinto

Seuran toimintaa johtaa ja sen talouden pidosta ja omaisuudesta huolehtii sekä seuraa edustaa syyskokouksen hyväksymä johtokunta. Johtokuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi 8 jäsentä ja johtokunnan ulkopuolinen sihteeri. Johtokuntaan valitaan myös kaksi nuorisojäsentä. Johtokunnan jäsenillä on vastuunjako.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Johtokunnan tavoitteena on kokoontua kerran kuukaudessa. Seuran yleiset kokoukset pidetään kaksi kertaa vuodessa. Jaostot tekevät esityksen toiminnan ja talouden suunnitelmista sekä jaostojen kokoonpanoista. Jaostot kokoontuvat tarpeen mukaan.

Varainhankinta

Varainhankinnan muodostavat kunnan tuki, Kisalan mainokset, MäVin bussin mainokset ja seuran jäsenmaksut.

Seura työllistäjänä

Jatketaan Etelä-Savon Liikunnan kanssa aloitettua työllistämistoimintaa työllistämällä pitkäaikaistyöttömiä ja työelämäkokeilussa olevia henkilöitä seuraamme 1-2 henkilöä mahdollisesti yhteistyössä muiden seurojen ja yhdistysten kanssa. Asiasta käydään aktiivisesti keskustelua kunnan ja ESLin kanssa.

Etelä-Savon Urheiluakatemia

Seura osallistuu urheiluakatemian markkinointiin nuorille urheilijoille, ja edistää osaltaan toiminnan jatkumista Mäntyharjussa.

Yhteistyön kehittäminen - verkostoidutaan!

Verkostoidutaan sidosryhmien (mäntyharjulaiset ja lähialueen seurat, ESLi ja lajiliitot) kanssa järjestämällä yhteistyössä leirejä, ohjaajien koulutusta ja tapahtumia.