Voimistelu- ja tanssijaostosta PRIIMA-laatuseura!

28.6.2012

Aktiivinen ja pitkäjänteinen työskentely toiminnan kehittämiseksi palkittiin, kun Voimisteluliiton valtakunnallinen Harrastevoimistelun asiantuntijaryhmä myönsi MäVi Voimistelu- ja tanssijaostolle PRIIMA – aikuisliikunnan sertifikaatin kesäkuussa 2012. Palautteessaan asiantuntijatyöryhmä arvioi, että MäVi Voimistelu- ja tanssijaostossa on esimerkillisen hyvä ”tekemisen meininki”, niin suunnittelussa kuin hankkeiden toteuttamisessakin

PRIIMA-laatuseurat ovat Voimisteluliiton jäsenseuroja, joilla on säännöllistä aikuisten kunto- ja terveysliikuntatoimintaa. PRIIMA-seurassa tarjonta on monipuolista ja luotettavaa, liikunta on terveyttä edistävää ja jumppatunneista on hyvät tuntikuvaukset, jotka auttavat liikkujaa löytämään itselleen sopivat tunnit. Liikunnan ilo ja terveys ovat avainasemassa, ja liikkujan tarpeet ja tyytyväisyys ovat seuran ykkösasia. PRIIMA-seuran ohjaajat ovat koulutettuja ja tunnit turvallisia.  Tällä hetkellä PRIIMA-tunnus on myönnetty 50 seuralle eri puolilla Suomea.

PRIIMA-seuran uudelleenarviointi tapahtuu kolmen vuoden välein.  Hakuvaiheessa Voimistelu- ja tanssijaoston työryhmä valitsi kolme kehityskohdetta, joihin erityisesti panostetaan tulevien kolmen vuoden aikana. Tärkeimmiksi tavoitteiksi nousivat jaoston kotisivujen ulkoasun kehittäminen ja tuntikuvausten selkeyttäminen, aikuisliikunnan toimintasuunnitelman laatiminen, sekä uudistumiskykyisyyden ylläpitäminen.
Hakemuksen laatineessa työryhmässä olivat mukana Voimistelu- ja tanssijaoston puheenjohtaja Marita Mattila, ohjaaja Mari Pilssari, MäVin kehittämispäällikkö Sari Nurminen, sekä harrastajanäkökulmaa tuonut Anneli Sihvo. Hakemustyöskentelyssä työryhmän apuna oli PRIIMA-laatukummi Arja Pylkkö Savitaipaleelta