Tutkimus lasten ja nuorten urheiluseuratoiminnasta 10-18 vuotiaille

8.6.2012

Tampereen yliopistolla tehdään tutkimusta lasten ja nuorten urheiluseuratoiminnasta. Tutkimuksen avulla pyritään selvittämään urheiluseuratoiminnassa mukana olevien 10-18 vuotiaiden kokemuksia nuoren urheilijan hyvinvoinnista, viihtymisestä urheiluseurassa, valmentamisesta ja kehittymisestä urheilijana.

Tutkimus tehtiin vuoden 2011 aikana Tampereen seudulla ja nyt tutkimus toteutetaan koko Suomessa. Opetus ja kulttuuriministeriö tukee tutkimuksen tekoa. Tutkimus auttaa tulevaisuuden liikuntapoliittista päätöksentekoa.

Vastaaminen tapahtuu alla olevan linkin kautta. Vastaamiseen menee n. 5-10 minuuttia.

https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/7465/lomake.html